Tag ansvar for din kommunikation

Formål

Skabe en kommunikationsaftale med udgangspunkt i individets indflydelsessfære. Skabe bevidsthed om vigtigheden ved at have en åben dialog om stress for at forebygge og dermed skabe større arbejdsglæde og et endnu bedre samarbejde – internt og eksternt.

Udbytte


  • Forbedret samarbejde og større arbejdsglæde
  • Øget bevidsthed om at bruge følelser i kommunikationen
  • Større forståelse af dig selv og andre mennesker
  • En kommunikationsaftale

Indhold


  • At arbejde ud fra sin egen indflydelsessfære
  • Øget bevidsthed om at sikre sig forventningsafklaring
  • Skabe spilleregler for den gode dialog
  • Forebygge stress gennem dialog
  • Teknikker til at skabe en god kommunikation
  • Redskaber til empatisk og assertiv adfærd

Form

Der veksles mellem oplæg, øvelser og dialog. Der gives redskaber til at forbedre og forstå kommunikationens elementer.


Virksomhedstilpasset workshop – opbygges ud fra specifikke problemstillinger og foranalyse.

Åbent workshop for medarbejdere og selvstændige, oprettes efterbehov eller når 6 personer ønsker at få workshoppen. Workshoppen henvender sig til dem, der har behov for at blive bedre til at priotere og planlægge for at undgå stress og blive bedre til at samarbejde ved at få en dybere kommunikativ forståelse.


Jeg vil gerne kontaktes om workshoppen: - Tag ansvar for din kommunikation


Workshoppen er udviklet af Kim Achen og er baseret på hans erfaringer. I 28 år har Kim studeret identitetsbegrebet og dets funktioner i mennesker og organisationer. Kim hjælper mennesker og virksomheder til succes og øget overskud. Han arbejder med at forebygge stress, skabe større produktivitet, glæde og motivation. Gennem strukturerede processer hjælper han mennesker og virksomheder til at udfolde deres fulde potentiale. De bundne ressourcer frigøres - i den enkelte og i virksomheden. Sammen skaber vi fundamentet for succes. Vi genfinder og styrker kerneidentiteten.

Kim arbejder som IdentitetsCoach® og IdentitetsMentor®. Kim er uddannet NLP Master og certificeret coach samt medlem af icflogocl.jpg. Han har bl.a. studeret hos Anthony Robbins - motivationsguru og coach, Charlotte Juul - NLP træner, Jacob Heiberg – businessmentor, samt mange flere.


Tip en ven Mere