Sådan forbygges stress

Formål

Skabe forståelse for hvad stress er og hvilke effekter stress har på individer, deres sociale omkreds samt hvad det betyder for en virksomhed evne til at skabe gode resultater. Workshoppen bliver tilpasset virksomheden og deltagerenes behov.

Når en forståelse får stress er opnået vil der blive undervist i hvad vi selv kan gøre, hvad lederen skal gøre og hvordan virksomheden stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Virksomheden og medarbejderne har store fordele ved at forebygge istedet for at håndtere stress

Udbytte


 • Praktiske værktøjer der øger modstandsevnen
 • Øget bevidsthed i at kommunikere uden at stresse andre
 • Større forståelse af dig selv og andre
 • Viden om hvordan I passer bedre på hinanden
 • Forbedret samarbejde og trivsel
 • Skabe mere effektive arbejdsgange

Indhold


 • Hvad er stress
 • Stresseffekter på virksomheden og dens resultater
 • Sådan spotter I en kollegas/leders stress
 • Forebygge stress gennem dialog
 • Den gode kommunikation - sådan giver du et nej
 • Personlige redskaber der styrker din sindsligevægt
 • 3 gratis og livsforbedrende teknikker
 • Sådan øger I effektiviteten gennem samarbejde

Form

Der veksles mellem oplæg, øvelser og dialog. Der gives redskaber til at forbedre og forstå de rigtige årsager til og hvad der kræves for at forebygge stress.


Virksomhedstilpasset workshop – opbygges ud fra specifikke problemstillinger og foranalyse.

Åbent workshop for medarbejdere og selvstændige, oprettes efterbehov eller når 6 personer ønsker at få workshoppen. Workshoppen henvender sig til dem, der har behov for at blive bedre til at priotere og planlægge for at undgå stress og blive bedre til at samarbejde ved at få en dybere kommunikativ forståelse.


Jeg vil gerne kontaktes om workshoppen: - Sådan forebygges stress


Workshoppen er udviklet af Kim Achen og er baseret på hans erfaringer. I 28 år har Kim studeret identitetsbegrebet og dets funktioner i mennesker og organisationer. Kim hjælper mennesker og virksomheder til succes og øget overskud. Han arbejder med at forebygge stress, skabe større produktivitet, glæde og motivation. Gennem strukturerede processer hjælper han mennesker og virksomheder til at udfolde deres fulde potentiale. De bundne ressourcer frigøres - i den enkelte og i virksomheden. Sammen skaber vi fundamentet for succes. Vi genfinder og styrker kerneidentiteten.

Kim arbejder som IdentitetsCoach® og IdentitetsMentor®. Kim er uddannet NLP Master og certificeret coach samt medlem af icflogocl.jpg. Han har bl.a. studeret hos Anthony Robbins - motivationsguru og coach, Charlotte Juul - NLP træner, Jacob Heiberg – businessmentor, samt mange flere.


Tip en ven Mere