Samarbejde øger konkurrenceevnen

Virksomheder, der virkelig forstår at samarbejde bedre end deres konkurrenter på alle niveauer, opleves af deres kunder og medarbejdere som en stor organisme, vil derfor være utrolig tilpasningsdygtige og markedsorienterede. Dette vil øge deres konkurrenceevne udover det sædvanlige.

Samarbejde er nøglen til succes

Vi ved godt, at vi skal samarbejde for at opnå succes. Desværre ser vi gang på gang, at det er individet, der trækkes frem i rampelyset. Ledelsen animerer måske ligefrem til den personlige performance, og ja, det giver gode resultater på den korte bane og medvind på markedet. Bagsiden af medaljen, er at enhver hytter sit eget skind, og at virksomheden bruger mange ressourcer på et pauvert resultat på bundlinjen. Med andre ord: Indsatsen giver ikke det fornødne afkast.

Omkostningerne ved ikke at samarbejde

Den danske kultur er så homogen, at alt er aftalt, så medarbejderne behøver ikke at gøre andet end at udføre sine opgaver/eller: de opgaver, de har fået udstukket. Kommunikationen foregår ikke længere på en anerkendende måde, og vi giver hinanden underforståede oplysninger. Det medfører en mere rå tone, der nemmere tages som mobning og skaber et miljø, der er konkurrencepræget inden i organisationen. Det bliver til et stadigt stigende pres, som ender med øgede omkostninger på medarbejderfronten. Sygefravær, medarbejderflugt, utilfredshed, mindre effektivitet og fleksibilitet, manglende innovation, stress og udbrændthed. Det flytter sig igennem hele organisationen. Viden går tabt, og konkurrenceevnen svækkes. I disse tider er det lig med virksomhedens død.

Samarbejde skaber en vinderkultur

Hvad skal der til for at skabe en vinderkultur? Virksomheden skal opfatte sig selv som en levende organisme. Ledelsen skal se sig selv som medarbejdernes sekretærer og sikre sig, at de når de mål, som organismen bliver enige om at nå. Der skal opnås konsensus og alle led og personer skal tage ansvar for, at helheden når målet. Alle skal involveres – fra investorerne og ned til eleven. Kommunikation er værktøjet. Rummelighed og anerkendelse er rammerne. Og så skal alle være enige om, hvor vigtigt det er at nå målet. Ledelsen skal være synlig på en åben og inkluderende måde, der inviterer til dialog. Alle skal kende deres mål og forstå vigtigheden af deres egen indsats. Vinderkulturen fortsætter kun, så længe organisationen vedbliver med at holde fokus på ligeværd, kommunikation og fællesskab – også selv om det ikke går så godt. Fællesskab baseres på tillid. Tillid bygger på erfaringer og samarbejde.

Hvad skal der til for at skabe en kultur baseret på samarbejde?

Først og fremmest afhænger det af virksomhedens sammensætning. Det kræver tid, og ledelsen skal se fordelen og være villig til at investere de nødvendige ressourcer, selv om det er en proces, der foregår over en periode. Der skal skabes en ny kultur i organisationen. Virksomhedsledelsen skal gå forrest. Kommunikation er det vigtigste element, som ledelsen skal lære at bruge korrekt lang tid før man når til at snakke mål. Organisationen skal mærke en spændende ændring og opbygge nysgerrighed. Definere målet med ændringerne og sammen med medarbejderne skabe delmålene. Ledelsen skal være eksemplet og aktivt inddrage medarbejderne i en innovationsproces, der skaber den ønskede kultur.

Fordelene ved en samarbejdskultur

På den lange bane opnår man en organisation, der flyver som en stor flok stære, og hvor alle vender retning samtidig. Vi snakker om synergieffekter, mindre udviklingsomkostninger, trivsel og glæde, der ses i sygefraværsstatistikken, med arbejdere der ønsker at udvikle sig til fremtidens job, som de selv skaber, besparelser, lavere personaleomkostninger, mindre fejl og spild.

Ønsker du at opnå nogle af disse fordele? Eller oplever du omkostningerne ved at være en del af en organisation, der ikke forstår at samarbejde?

Jeg vil gerne kontaktes for et helt uforpligtende møde og lærerigt møde.