Sådan får de unge et godt studieliv uden stress

Foredraget henvender sig til de unge, deres forældre og lærerne. De unge som målgruppe er fra 7 klasse til 3g. I dag lærer de unge ikke, hvordan de skal leve et liv uden stress i en omskiftelig og usikker tid. Vi voksne opdager det når regningen skal betales for vores laden stå til og vi ser dem på virkningerne hos vores børn og unge uanset om vi er forældre eller lærer. Derfor skal vi tage stress og de afledte virkninger alvorligt. Det er det dette foredrag handler om. Mange unge og voksne oplever dette på egen krop eller gennem observation:

 1. Dårligt selvværd og selvtillid
 2. Usikkerhed eller utryghed
 3. Stress
 4. Mobning
 5. Depressioner
 6. selvskade
 7. Spiseforstyrrelser
 8. Kammeraters selvmord

Alle disse ting, hjælper ikke den unge eller os selv til at skabe de optimale rammer for et godt liv og i de unge liv et godt læringsmiljø. Derfor skal vi bryde mønstret og gøre noget andet end det der skabte problemerne. Foredraget handler om årsagerne til at vi og de unge oplever de tilstande som er nævnt tidligere og hvad vi kan gøre for at forandre de unges fokus så de har det nødvendige overskud til at møde livets udfordring på en god måde.

Vi kommer ind på hvad de kan gøre for at fremme deres indlæring, hvordan de kan lære at koncentrere sig på den rette måde for dem som person. Vi kommer til at tale om stress, mobning selvværd og identitet udfra deres sammenhæng, virkning på eleven og omgivelserne.Fem fundamentale årsager til stress som vi selv har styring med og som kan forandre vores liv, hvis vi gør disse fem ting rigtigt og ikke som vi lever idag. Listen er prioriteret efter effekt og eventuelt behov for hjælp udefra:

 1. For lidt søvn og på forkerte tider af døgnet
 2. Manglende korrekt vejrstrækning
 3. Motion for lidt og for meget
 4. Spisevaner og kosten
 5. Identitet og selvværd

Det er de fem fundamentale årsager som vi alle har styring med. Tilpasset den enkelte person så styrker det vores evne til at leve livet på en fleksibel måde, der gavner os og omgivelserne. Jeg taler også om kommunikation til andre og til os selv.

Jeg kommer omkring, hvordan forældrerne og lærerne kan støtte de unge i, at skabe det gode fundament for sine studier. Forældre og lærerne lærer også, hvordan de kan hjælpe sig selv til at modstå stress og skabe overskud til sig selv, så de kan hjælpe sig selv og deres nærmeste til fælles bedste.

Jeg vil gerne kontaktes om foredraget - Sådan får de unge et godt studieliv uden stress