Konkurrencedygtige virksomheder er stressfrie

Foredragsindhold:

Stress er den største udgift en virksomhed har. Udgiften er ofte skjult. Årsagerne er manglende forståelse af hvad stress egentlig er og hvad den faktisk skaber af uhensigtmæssige tilstande som drastisk sænker effektiviteten og dermed virksomhedens konkurrenceevne.

Forskning viser at mangler medarbejderne 1 times søvn dagligt i en uge så svarer det til at de har en promille på 0.1‰. Vi ved at mange mennesker mangler op til to timer hverdag så situationen er endnu værre en vi umiddelbart kan måle idag. Forskere er begyndt at sige at op imod 90% af alle lægebesøg har sin rod i stress.

Vi ved at let stress får medarbejderen til at opleve sin situation som farlig og at medarbejderen derfor går i forsvars tilstand. Det betyder dårligt samarbejde i virksomheden og dårlig kommunikation. Hukommelsen svigter og der kommer flere fejl efterhånden som stressbelastning vokser. Situationen på arbejdspladsen bliver dårligere og dårligere. Det er sådanne problemstillinger foredraget italesætter og giver løsningsforslag til.

Dette foredrag ser på hvad I kan gøre for at forbygge stress på kort sigt og langsigtet.

Hvad får deltagerne med hjem:

Kim Achens deler personlige erfaringer indenfor stressforebyggelse, personlig udvikling og ledelse. Vi arbejder med løsninger indenfor:

  • Ledelsen rolle i stress situationen
  • Vi arbejder med personligt ansvar, udvikling af selv tillid og selvværd gennem selvrespekt
  • Stress i organisationen skabes tit i kommunikationen, hvor samarbejdet bliver ødelagt på grund af misforståelser.
  • I selvledende miljøer er stress årsagen til udeblivende resultater.
  • Værktøjer til at skabe en mindre stress i eget og andres liv

Jeg vil gerne kontaktes om et stressforedrag