Mobning forgår blandt svage mennesker

Mange mennesker oplever at blive mobbet og der har gennem tiden været stor fokus på emnet, men altid udfra en adfærdsvinkel. Det er godt og konstruktivt, men det virker kun sålænge der er fokus på problemet. Så skoler og arbejdspladser skal hele tiden bruge energi på emnet og derfor virker det ikke i længden.

Spørgsmålet er så, hvad vil virke forebyggende?
Hvor stor skal indsatsen være og hvorlænge?
Hvem skal indsatsen rette sig i mod?

Disse og lignende spørgsmål kan der så snakkes om og indkredse nøgleområderne, så vi står tilbage med de rette spørgsmål.

Min baggrund for at tale om dette er, at jeg selv har været mobbet. Jeg har snakket med mange som er blevet mobbet og har mobbet igennem tiden. Det jeg har opdaget er at der er nogle gennemgående mønstre eller karaktertræk imellem dem der bliver mobbet og dem der mobber.

Et mobbeoffers mønster

Lad mig fortælle om mit mønster. Jeg er af natur en stærk personlighed. Jeg har altid været bevidst om, hvem jeg er og hvad jeg stod for. Jeg er indadvendt og som knægt havde jeg et voldsomt temperament som især blev synligt, når jeg oplevede noget fuldstændigt uretfærdigt. Jeg havde ikke lært at kommunikere mine grænser ud på en konstruktiv måde. Sociale kompetencer var ikke min stærke side.

Det er en typisk mobbeofferbeskrivelse der indeholder mange af mobbeingredienserne.

Mulige mobbeofre har som tit lavt selvværd og selvtillid og har svært ved at være sociale. De vil ikke nødvendigvis være som andre, de vil gerne være sig selv. Fælles for dem er at de alle er introverte eller indadvendte. Mange mobbeofre starter ofte med godt selvværd og undervejs mister de det gode selvværd. De begynder efter et stykke tid at føle, at de ikke er gode nok eller ikke er værd at elske. Nu er spiralen i værste fald på vej mod selvmordet. Det starter med at lukke sig inde i sig selv, kommer de i kontakt med miljøer med selvskade elller spiseforstyrrelser kan de udvikle sig i denne retning, hvis der ikke bliver gjort noget. De får tit ikke dækket deres følelsesmæssige behov, fordi de ikke siger noget eller der ikke er det nødvendige overskud i omgivelserne og hos forældrene, så deres behov bliver synligt og derfor dækket.

Mobberens mønstre

Mobberen er som regel udadvendt, har som regel ikke et godt selvværd og vil derfor hævde sig selv ved at undertrykke andre, for så får mobberen opmærksomhed. Årsagerne til at mobberen mobber er mange. Et kendetegn er svigt og manglende anerkendelse. Usikkerheden og det at skulle dække over en masse følelser, som jeg er ikke god nok, jeg er ikke værd og elske. At forældrene er bedre til at kritisere end til at rose. Mobberen er en person som prøver at leve op til massive krav som han/hun ikke kan leve op til og går derfor rundt med en følelse af at ikke være god nok. Dårligt selvværd er en naturlig følgesvend. Han er som regel agressiv og får en god følelse ved at mobbe, så duer jeg da til noget og føler sig anerkendt.

Fælles mønstre for den mobbede og mobberen

Denne beskrivelse af mobberen og den mobbede er selvfølgelig ikke udtømt beskrevet, det er jeg klar over, men jeg har berørt flere væsentlige mønstre som er vigtigere end selve adfærden. Mennesker med dårligt selvværd er ikke i kontakt med sig selv, det ser jeg, når jeg arbejder med mine klienter. Mennesker der svinger imellem godt og dårligt selvværd, som forhindrer dem i at være sig selv fuldt og helt. Manglende selvværd kommer tit af udækket anerkendelse i de helt tidlige år. Det danner fundamentet for en overbevisning om at jeg ikke er god nok, siden jeg ikke får dækket mit behov. Det er denne præ-overbevisning som mobbeoffer og mobberen har fået etableret som en rigtig overbevisning i deres opvækst. Denne overbevisning styrer deres adfærd, hvis den er stærkere end modsat rettede overbevisninger. Derfor arbejder jeg med begge parter i mobbe problematikken på følgende måde.

Jeg hjælper mobbeoffer og mobberen udfra denne synsvinkel:

 • Du er et unikt mennesker som er meget mere end du har lært endnu
 • Vi afdækker dine mønstre og overbevisninger som giver dig den adfærd du har
 • Du oplever hvordan dine overbevisninger styrer din adfærd
 • Vi afdækker værdierne som aktivere overbevisningen
 • Vi finder overbevisninger som støtter dig med samme værdigrundlag
 • Vi skaber forandringer så dine hæmmende overbevisninger bliver støttende
 • Du opbygger et stabilt godt selvværd, i samarbejde med mig
 • Du lærer at udvikle tankemønstre med følelser, så du føler dig elsket
 • Vi arbejder med din adfærd og kropssprog, så ændringerne støtter dig i at være dig
 • Alting foregår i små håndterbare skridt der sikrer kontakten med den du virkelig er
 • Dette arbejde udfører jeg som IdentitetsCoach®

Efter et forløb med mig har du lært at bevare kontakten med din indre kerne. Du ved når dit selvværd bliver udfordret og du vælger at respektere dine kerneværdier for at bevarer selvværdet. Du har også lært at bruge dit kropssprog bevidst og aktivt, så det støtter dig i det du vil nå.

Jeg vil gerne kontaktes for et uforpligtende møde